WijkExpeditieHouten | Plan
119
page-template-default,page,page-id-119,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Inleiding en achtergrond

De ‘WijkExpeditie Houten’ is een theatrale belevenis deze keer in Houten-Zuid gepland in de (na-) zomer van 2019. De WijkExpeditie Houten wil een podium bieden aan kunstenaars, theatermakers, musici en historici uit Houten die een eigen verhaal verbeelden over bijzondere plekken in Houten-Zuid. Over de rijke en vruchtbare grond, over de onzichtbare en zichtbare sporen in de historie van het oude en het nieuwe Houten.

Houten is een boeiende nieuwbouwgemeente met wortels in het verleden, dat teruggaat tot zelfs voor de jaartelling. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw was Houten nog een dorp met ongeveer vierduizend inwoners, maar dat aantal groeide na een eerste en tweede bouwtaak naar nu bijna 50.000 inwoners. Veel van de geschiedenis is zichtbaar: archeologische opgravingen, de oude dorpskern het ‘Oude Dorp’ en historisch interessante gebouwen kregen een eigen, vaak markante plek tussen de nieuwbouw. Houten-Zuid is de ‘jongste’ wijk in de gemeente. Sinds het eerste zand gestort is en de eerste paal is geslagen in 1997 zijn er meer dan 20.000 mensen in Houten Zuid komen wonen.

Geluk zit spreekwoordelijk in een klein hoekje, maar bij inwoners die in een nieuwbouwwijk komen wonen, is ook de buurt van groot belang. De binding met de buurt draagt sterk bij aan ons geluksgevoel. Vaak nog meer dan de woning zelf. Sociale cohesie is niet iets wat je op de tekentafel realiseert, cohesie ontstaat en ontwikkelt zich.

Niet toevallig kiezen we voor de combinatie cultuur en de historie: cultuur gaat over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Historisch erfgoed blijft onderdeel van het heden als deze wordt beleefd en ervaren. In de WijkExpeditie worden cultuur en historie aaneengesmeed en ingezet om de verbinding in de wijk te versterken.

Doelstelling

De WijkExpeditie Houten is bedoeld voor inwoners van Houten en Houten-Zuid in het bijzonder. Voor ieder die interesse heeft in zachtmoedige confrontaties en ontmoetingen over het wonderschone land waarop de wijk gebouwd is. De theatervoorstelling neemt inwoners heen en terug door de tijd, een theatrale belevenis ‘over oude grond en nieuwe zielen’.

De doelstelling is om inwoners te verbinden en hen te laten zien hoe bijzonder Houten-Zuid is. We willen middels kunstzinnige en cultuuruitingen de cohesie versterken tussen mensen. We willen mensen raken, hen meer bewust maken van hun (historische) woonomgeving en op een lichtvoetige manier ontmoetingen tussen inwoners faciliteren. We leggen geen belemmering op door alleen inwoners uit Houten Zuid uit te nodigen. Niet alleen uit praktische overwegingen, maar uit principe: iedereen is welkom bij de voorstelling.

De WijkExpeditie Houten is een initiatief van enthousiastelingen uit Houten. De groep bestaat uit inwoners en kunstminnaars, historici, (professionele) kunstenaars en theatermakers die elkaar gevonden hebben rond dit idee. Het initiatief is uniek voor Houten. Maar dat hoeft het niet te blijven. Het evenement inspireert mogelijk anderen om het stokje over te nemen in een ander jaar, in een andere wijk of in een ander deel van Houten of een andere stad of dorp.

 

In de periode november 2018 – september 2019 worden voorbereidingen getroffen om de theatervoorstelling voor te bereiden.

 

De uitdaging die de initiatiefnemers zichzelf gesteld hebben is drieledig:

  1. We willen twee volwaardige theatervoorstellingen leveren op 21 september 2019 die door het (betalend) publiek ook als zodanig gewaardeerd worden;
  2. In de periode november 2018 – september 2019 willen we aan ieder die zich wil verbinden aan de doelen van het initiatief, de mogelijkheid bieden voor actieve participatie. Daarbij hanteren we het zwaan-kleef-aan-principe en zeggen we tegen geïnteresseerde inwoners “doe mee en nodig ook iemand anders uit.”
  3. We vinden de ‘reis’ naar het evenement net zo belangrijk als het evenement zelf, we willen dat de periode van voorbereiding onderling verbindend is en energie geeft.

Uitgangspunten voor de voorstelling

1. Er zijn drie poëtische performances op locatie. Elke performance heeft een eigen verhaal gekoppeld aan een specifieke locatie, ontwikkeld door een locatie-regisseur samen met theatermakers, kunstenaars, historici en inwoners. Het is een eendaags evenement, met een voorstelling in de ochtend en een voorstelling in de middag.
2. In de WijkExpeditie Houten is het publiek zowel toeschouwer als deelgenoot. Als toeschouwer maak je in één van de drie groepen van (maximaal) 30 expeditieleden, langs verschillende routes, een tocht langs drie locaties. Je fietst of wandelt onder begeleiding van eigen gidsen (twee per groep). Hij of zij nemen de deelnemers mee op een 2,5 uur durende tocht.
3. Alle groepen starten en eindigen hun theaterroute in Cultuurcentrum Schoneveld. Wanneer alle groepen weer terug zijn van hun tocht, wordt samen gegeten in het Cultuurcentrum Schoneveld, ook dit is onderdeel van de voorstelling. Het Cultuurcentrum Schoneveld is de ontmoetingsplek bij uitstek voor de wijk. Een broedplaats waar bewoners en de culturele sector elkaar weten te vinden en waar – hopelijk mede door de theaterbelevenis – weer nieuwe initiatieven tot bloei kunnen komen.
4. Steeds ben je als toeschouwer op weg naar een nieuwe locatie, een nieuwe ontmoeting, een volgend hoofdstuk van het verhaal van Zuid. Verwonderend, verrassend en telkens uitnodigend om met theatermakers en met elkaar in gesprek te gaan.
5. De route zelf is ook onderdeel van de voorstelling. Onder regie van de een route-regisseur zijn alle performances met elkaar verbonden middels poëtische uitingen. Deze zijn keer op keer bedoeld als aanmoediging om de blik open te houden, ook over wat en wie je in eerste instantie niet begrijpt.
6. Het totaal aantal (betalende) deelnemers ligt rond de 200 personen. Op elke locatie willen we dat inwoners (jong en oud) mee doen aan de performance, soms in de voorbereiding, bij voorkeur in de uitvoering. In totaal willen we op deze manier rond de 250 – 300 mensen deelgenoot maken.
7. Vanaf de start leggen we – onder meer door een fotoreportage gedurende de hele voorbereidingstijd – de wording van het evenement vast. Dat heeft een drieledig doel, het is een kunstuiting op zichzelf; we bouwen vanaf het eerste moment aan de mogelijkheid om het initiatief over te dragen. En ten derde wordt een tentoonstelling georganiseerd op basis van de fotorapportage en de andere kunstuitingen.

Productie

De voorstelling wordt ontwikkeld door drie locatie-regisseurs. Elke locatie-regisseur heeft twee adviseurs (kompanen): één met een historische kennis /achtergrond en een Houtense kunstenaar/theatermaker. Daarnaast is het de bedoeling om waar mogelijk inwoners, scholen en (sport-) verenigingen aan de productie te verbinden. Op die manier ontstaat co-creatie voor en door Houtenaren. Er zijn drie locaties geselecteerd, die de basis vormen voor de verhaallijnen.

De route-regisseur is de vierde regisseur in het productieteam en zorgt voor verbeelding om de verhalen met elkaar verbinden. De route-regisseur zorgt ook voor de ontvangst en het eindritueel van de theaterbelevenis.